Dynamo är Harald Schörnig, med lång erfarenhet av typografi, originalarbete av alla slag, grafisk formgivning och layout, bildretusch och färghantering, språkversionering, tryckanpassning m.m. Jag började i den grafiska branschen i mitten av 80-talet och har sedan snart 30 år drivit verksamhet i egen regi och i samarbeten med kollegor. Jag arbetar stadigvarande med frilansuppdrag för reklambyråer samt med egna kunder, när behovet finns tillsammans med andra kompetenser i mitt nätverk, för att på bästa sätt tillgodose uppdragsgivarens behov.

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om vad jag kan hjälpa till med.

Här är några exempel på arbeten, som blädderbara filer. Mycket annat är producerat under freelanceuppdrag för reklambyråer och visas inte här.

Chalmers årsredovisning 2011 Brinkeberg Förvaltning företagspresentation UCPA vinterbroschyr 2011 Stöten i Sälen katalog 07-08

Dynamo ab | tel 0705-215453 | harald@dynamoab.se